μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πώς να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων

Εδώ εξηγούμε πώς να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για τον διακομιστή παιχνιδιών σας.

Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τον διακομιστή σας είναι εύκολη.

1 Συνδεθείτε στον πίνακα του παιχνιδιού σας
2 Στην επισκόπηση διακομιστή, κάντε κλικ στο όνομα του διακομιστή σας.

Στη συνέχεια κάντε κλικ στη Βάση δεδομένων

Πληκτρολογήστε τώρα το δικό σας  ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αλλά όχι αγγίξτε το ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ
Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα της βάσης δεδομένων σας…Κάντε κλικ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η βάση δεδομένων σας έχει πλέον δημιουργηθεί

Επιστροφή στην κορυφή
elΕλληνικά